චෝගම් බඹරය කැරකේ

චෝගම් ඉවරයි. අයවැයත් ඉවරයි. අය වැය විජ්ජාවක් බඩු මිල ඉහළයි කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ පිරිස් ඊයේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. මෙහිදී චෝගම් බඹරයක් බොහෝම ලස්සනට කැරකැවෙමින් තිබෙනු අපට දැක ගත හැකි වුණා. මේ විදියට සාමාන්‍ය ජනතාවගේ බඹරය වැල්ලේ කැරකෙන්නේ කවදාද කියලයි හැමෝම බලා ඉන්නේ.

ඡායාරූපය – ක්‍රිෂාන් ශෂික 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>