චීන භික්ෂූනීන් වහන්සේ දින 7ක් තිස්සේ කටුනායක ගුවන්තොටේ

දින 7 ක් තිස්සේ කටුනායක ජාත්‍යන්තර  ගුවන් තොටුපළේ පැමිණීමේ පර්යන්ත ලොබියේ චීන ජාතික භික්ෂුනී වහන්සේ නමක් රැඳී සිටිති.

මෙහෙණින් වහන්සේ කැලණිය ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ විහාරයකට අනුබද්ධිතව පවත්වා ගෙන යනු ලබන, මහායාන බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙත යෑම සඳහා පැමිණි බව ප්‍රකාශ කර සිටිති.

ගුවන් තොටුපළ පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන බැංකු,දුරකථන සමාගම්වල සේවකයන් තම පෞද්ගලික මුදල් යොදවා,ඇය එම කැලණියේ පිහිටි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය වෙත යොමු කළද, ඔවුන් යළිත් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත මෙම භික්ෂුනීන් වහන්සේ ආපසු  එවා තිබුණි.

පසුව මේ පිළිබඳව ඇය සතුව ඇති කැලණිය බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ දුරකථන ඔස්සේ විමසූ විට ඔවුන් පවසා ඇත්තේ,තමන් තවමත් අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉදිකරමින් පවතින නිසා,ඇය නවතාගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් තමන් සතුව  නොමැති බවයි.

පසුව මෙම බැංකු සහ දුරකථන සමාගම් සේවකයින්,චීනයේ සිට පැමිණෙන විවිධ පිරිස් වෙත ඇය යොමු කළ අතර,එහිදී ඔවුන් ඇය රැගෙන යෑමට උත්සාහ කළද, ඇය එම උත්සාහයන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මෙසේ රැඳී සිටින්නීය.

ඇය චීන භාෂාව පමණක් හසුරුවන  නිසාම, ඇය  හා සාකච්ඡා  කිරීම දුෂ්කර වී පවතියි.

IMG_20161130_171001 IMG_20161130_171017 IMG_20161130_171025 IMG_20161130_171029 IMG_20161130_171031

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>