චන්ද්‍රිකාත් අගමැති පොරයට?

ශ්‍රී.ල.නි.ප.ය නියෝජනය කරමින් හිටපු ජනපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට හදිසියේ තීරණයක් ගෙන ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ ලේකම් පී.දිසානායක මහතාද ඇය මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළවන මාධ්‍ය වාර්තා සත්‍ය බව පවසා තිබේ. එමෙන්ම, ඇය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කරනු ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් නාම යෝජනා ලැබෙන බවට පැතිරෙන ආරංචි අනුව ඇයද හදිසියේ ගත් තීරණයක් අනුව ශ්‍රී.ල.නි.ප.යෙන් තරග කිරීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර ඇතැයි පැවසේ.

One thought on “චන්ද්‍රිකාත් අගමැති පොරයට?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>