ඝාතනයකට වරද කරු වූ තිදෙනෙක් පෝරකයට

2006 වසරේදී පානදුර මහබෙල්ලන ප්‍රදෙශයේදී පුද්ගලයෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කිරීම හා තවත් පුද්ගලයෙකුට බරපතල තුවාල සිදුකිරීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් වූ තිදෙනෙකුට මරණ දඩුවම නියමක් කර තිබේ.

දීර්ඝ නඩු විභාගයකින් පසුව ඊයේ (29දා) තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. පානදුර අළුබෝමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට මෙසේ මරණ දඩුවම නියම කර ඇත.

law-court_2900691b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>