ගෝලීය මුහුදු මට්ටම් දෙගුණයකින් ඉහළ යෑමේ අවදානමක්

ගෝලීය මුහුදු මට්ටම් දැනට ඇති ඇස්තමේන්තුවලට වඩා දෙගුණයකින් ඉහළ යා හැකි බව ඇන්ටාක්ටිකාව ආශ්‍රිතව සිදුකළ නවතම පර්යේෂණයකින් හෙළි වී තිබේ.

දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් මේ වනවිට ඇන්ටාක්ටිකාව ආශ්‍රිතව සිදුවන ග්ලැසියර දියවීම නිසා මෙම ශතවර්ෂය අවසානයේදී තවත් මීටරයකින් පමණ මුහුදු මට්ටම් ඉහළ යා හැකි බවද කියැවෙයි.

මෙම සමීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව වර්ෂ 2500 වනවිට ලොව පුරා මුහුදු මට්ටම මීටර් 13කින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවද කියැවෙයි.

කාබන් විමෝචනයේ ශීඝ්‍ර කපා හැරීමකින් පමණක් මෙම අවදානමෙන් මිදිය හැකි බවද විද්‍යඥයෝ පෙන්වා දෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>