ගැමුණු අල්ලස් කොමිසමට යයි

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ වර්තමාන පාලකයන් සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සමහර අමාත්‍යවරුන් අධිවේගී මාර්ගයට මාර්ග බලපත්‍ර ලබාදීමේදී ජාවාරම් ක්‍රියාවල නිරතවන නිසා ඒ පිළිබඳව සොයා බලන ලෙසට අද (29දා) අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කළ බව ලංකා පෞද්ගලික බස්හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව පසුගිය ආණ්ඩු සමයේදී හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු සහ මාතර බස් සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු හා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගෙන් පසුගිය කාලයේදී මාර්ග බලපත්‍ර ජාවාරම්වල නිරත වී තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳවද සොයාබලන ලෙසට එම පැමිණිල්ලට ඇතුළත් කළ බවද එම සංගමයේ සභාපති ගැමුනු විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>