ග්‍රීසිය අවසන් මොහොතේදීත් සහන සොයයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වෙත යූරෝ බිලියන 1.6ක මුදලක් ගෙවීමට පැය කිහිපයක් තිබියදී ග්‍රීසිය නව අරමුදල් යෝජනාවක් යුරෝපා සංගමය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, ග්‍රීසිය පවසා ඇත්තේ අලුත් වසර දෙකක් වෙනුවෙන් යූරෝ බිලියන 29.1ක ණය ආධාරයක් තම රට වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

එහිදී, යුරෝපා සංගමයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ග්‍රීසිය සමග ටෙලි කොන්ෆරන්සින් ක්‍රමයට මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, මේ වනවිට ග්‍රීසිය දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගෙවිය යුතු ණය ගෙවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>