ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මිය ගණන 7 දක්වා ඉහළට

(UPDATE) ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හි තේ ගබඩාවක් කඩා වැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 7 දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව පොලීසිය පවසයි. මරණකරුවන් අතර කාන්තාවන් තිදෙනෙක් හා පිරිමි පුද්ගලයින් 4ක් සිටියි.


16.06 PM ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි

කොළඹ, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී ඇති බව වාර්තා වෙයි. එහි සිරිවී ඇති කිහිප දෙනෙක් බේරා ගැනීම සඳහා පොලීසිය කටයුතු කරමින් සිටියි.  

මේ වන විට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් මිය ගොස් ඇත. වාර්තා වෙන්නේ තේ ගබඩා කර තිබී පැරණි ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී ඇති බවයි.

සිදුවීමෙන් තුවාල ලැබී තවත් දෙදෙනෙක් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

27858391_1183509338445709_2526305543300848152_n 27858901_1183509341779042_1188873387148214734_n

ඡයාරූප – ඉසුරු පෙරේරා

_KSR4591 _KSR4592 _KSR4593 _KSR4598 _KSR4612 _KSR4613 _KSR4618 _KSR4622 _KSR4628 _KSR4633 _KSR4638 _KSR4639 _KSR4647 _KSR4648 _KSR4656 _KSR4659 _KSR4661 _KSR4666 _KSR4669 _KSR4672 _KSR4678

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>