කෝප් වාර්තානව ඉක්මණින් ජනතාවට ඉදිරිපත්කළ යුතුයි

මහබැංකුවේ බැදුම්කර සිදුවීම සම්බන්ධ කෝප් වාර්තානව ඉතා ඉක්මණින් ජනතාවට ඉදිරිපත්කළ යුතු බවත් ඒ හරහා රටට සිදුවූ අලාබය දැන්විය යුතු බවත් ජාතික හෙළ උරුමය පැවසීය

මහබැංකුවට අලුතින් අධිපතිවරයෙකු පත් කළ පමණින් එහි සිදුවූ අක්‍රමිකතා නොවිසඳෙන බවත්, අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ට එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එළිදැක්වූ කෝප් වාර්තාවේ තොරතුරු ජනතාවට හෙළිකළ යුතු බවත්, බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා අද පැවැති  මාධ්‍ය හමුවකදී පවසා සිියේය.

කෝප් කමිටු සභාපති ලෙස සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතාට ද එහි වගකීමක් ඇති බව පැවසූ ඒ මහතා හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයාට එහි කටයුතු කරගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති නම් ඊට හේතු ද හෙළි කළ යුතු බව හෙතෙම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>