කොළඹ මාර්ග කිහිපයක රථ වාහන ධාවනයට සීමා

අද රාත්‍රියේ සිට කොළඹ නගරයේ මාර්ග කිහිපයක රථ වාහන නැවැත්වීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව පොලීසිය පැවසීය. ඒ අනුව සංඝරාජ මාවත, මාලිගාවත්ත පාර, ජයන්ත වීරසේකර මාවත, පංචිකාවත්ත පාරේ සංඝරාජ වටරවුමේ සිට මරදාන පාලම දක්වා රථ වාහන නතර කිරීමට ඉඩ නොදෙන අතර මරදාන පාරේ මරදාන පාලම හන්දියේ සිට බොරැල්ල දක්වා, ආනන්ද රාජකරුණා මාවතේ පුංචි බොරැල්ල හන්දියේ සිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරය දක්වා, උද්‍යාන මාවතේ මරදාන පාරේ සිට බේස්ලයින් පාර දක්වා එලෙස රථ වාහන නැවැත්වීමට අවස්ථාව හිමි නොවේ.

එසේ ම ආමර් වීදිය, බේස්ලයින් පාර, හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලමේ සිට ඩික්මන් පාර හන්දිය දක්වා, පාර්ක් පාර, කිරුළ පාර යන මාර්ගවල ද අද රාත්‍රියේ එලෙස රථ නැවැත්වීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>