කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ හිස තෙල් ගෑම උත්කර්ෂවත්ව පැවැත්වෙයි

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් හිසතෙල් ගෑමේ නැකත අදට යෙදි තිබුණි ඒ අනුව බොහෝ විහාරස්ථානයන් හී හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය පැවැත්වුණු බවද වාර්තා වේ.‍මේ අතර හිසතෙල් ගෑමේ මංගල්‍යය වෙනුවෙන් කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයද සංවිධානය කරතිබූ ‍මෙම නැකත හෝ පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

ISH_8999 ISH_9011 ISH_9023 ISH_9027 ISH_9033 ISH_9071 ISH_9105

One thought on “කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ හිස තෙල් ගෑම උත්කර්ෂවත්ව පැවැත්වෙයි

  1. Don

    Podihamuduruwo must be careful when anointing elephant as it is an animal and priest will ended up in hospital with another "Flail chest" which our A

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>