කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම පෙබරවාරි 26 සිට

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සඳහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ලබන 26, 27, 28 හා මාර්තු 01 හා 02 යන දින පහ තුළ සිදු කෙරෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ සඳහා වන අයදුම්පත් දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 18කදී පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා නිකුත් කෙරේ.

ඒ අනුව,  අනුරාධපුර, බදුල්ල, කුරුණෑගල, මහනුවර, රත්නපුර, වවුනියාව, මතුගම, අම්පාර, මඩකලපුව, හලාවත, දඹුල්ල, ගාල්ල,  යාපනය, පොළොන්නරුව, ත්‍රිකුණාමලය, තංගල්ල, සහන පියස හා පන්නිපිටිය යන ප්‍රදේශවල පිහිටි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානවලින් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගත හැකිය.

මෙවර විභාගය නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් යන ක්‍ෂේත්‍ර සඳහා පැවැත්වේ. එහිදී කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය පරිගණක ආශ්‍රිතව පැවැත්වෙන අතර, ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා මාර්තු මස 19 වැනිදා සිට මැයි 04 වැනිදා දක්වාත්, නිෂ්පාදන ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා මැයි 25 සිට ඔක්තෝබර් 05 දක්වාත් විභාග පැවැත්වීමට නියමිතය.

වයස අවුරුදු 18 සිට 39 දක්වා ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයන්ට විභාගය සඳහා අයදුම්කළ හැකිය. අයදුම්පත්‍ර පිරවීමට තමන්ගේ ගමන් බලපත්‍රය හා එහි පිටපතක්ද, සෙ.මි 3.5×4.5 ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 03ක්ද තිබිය යුතුය. අයදුම්පත්‍ර නොමිලේ නිකුත් කරන අතර, විභාග ගාස්තු ලෙස ඇමෙමරිකන් ඩොලර් 24ක් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 3,772ක් ගෙවිය යුතුය.

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සමත්වන අයදුම්කරුවන්ගේ නම වසර දෙකක කාලයක් කොරියානු රැකියා වෙබ් අඩවියේ  වලංගුව පවතී.

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සමත්වීම කොරියාවේ රැකියාවක් ලැබීමට අනිවාර්යය සුදුසුකමක් නොවන අතර, රැකියා සඳහා තෝරා ගනු ලබන්නේ කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් අංශයේ පවතින පුරප්පාඩු මත බවත්,  ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් කිසිදු බලපෑමක් කළ නොහැකි බවත් කාර්යාංශය අවධාරණය කරයි.

විභාගය සමත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සංඛ්‍යාව විභාග ප්‍රතිඵල මත තීරණය කෙරෙන අතර, සමත් වූවන් සඳහා කුසලතා පරීක්ෂණයක් පවත්වන බවද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර කාර්යාංශයේ www.slbfe.lk වෙබ් අඩවියෙහි පළකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>