කොටහේන වාසල මාර්ගයේ වාහන ගමනයට සීමා

කොටහේන වාසල පාර හංදියේ සිට පරමානන්ද පන්සල අසළ දක්වා අලුතින් ජන නල එලීමේ කටයුතු හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ වාහන ගමනය සීමා කරන බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ අනුව අද (13දා) රාත්‍රී 9.00 සිට එළැඹෙන 16 දා උදෑසන 5.00 දක්වා එම මාර්ගයේ වාහන ගමනය සීමා වෙනු ඇත.

එම මාර්ගයේ පදිංචිකරුවන්ට පමණක් මාර්ගය භාවිතා කළ හැකි අතර අනෙකුත් වාහන සඳහා කොටහේන සෙන් බෙනඩික් මාවත ඔස්සේ බ්ලූමැන්ඩන් මාවතට පිවිසිය හැකි බව පොලීසිය පවසයි.

11763-road-closed-for-two-weeks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>