කැටලෝනියාවට දින 8ක කාලයක් ලබාදෙයි

ස්පාඤ්ඤයෙන් වෙන්වී වෙනම රාජ්‍යයක් ලෙස පෙනී සිටීම සඳහා වූ කැටලෝනියානු පළාත් යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සඳහා දින 8ක කාලයක් ලබාදීමට ස්පාඤ්ඤ රජය කටයුතු කර තිබේ.

ස්පාඤ්ඤ අගමැති මරිආනෝ රජෝයි පවසා සිටියේ, කැටලෝනියා නායක කාර්ල්ස් පුයිග්ඩෙමොන්ට් වෙත ඔක්තෝබර් 11 සිට 18 දක්වා මෙම කාලය ලබාදී ඇති බවයි.

එසේ වුවත්, මෙම දින 8ක කාලයද මුල් දින 5ක් සහ පසුව දින 3ක් වශයෙන් බෙදා දක්වා ඇත්තේ මුල් දින 5 තුළ තමන් කැටලෝනියාව බෙදී වෙන්ව ගිය නිදහස් රාජ්‍යයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේද, නැද්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් සඳහාය.

ඒ අනුව, එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් කැටලෝනියාව බෙදා වෙන්කිරීමට කටයුතු කර ඇතිනම්, එම වැරැද්ද නිවැරදි කරගැනීම සඳහා ඉතිරි දින 3ක කාලය ඔහු වෙත ලබාදී ඇත.

යම් ලෙසකින් කැටලෝනියා නායකයා මෙම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම් ස්පාඤ්ඤ ව්‍යවස්ථාව මගින් කැටලෝනියාවට ලබාදී ඇති දේශපාලන ස්වයංපාලන නිදහස ඉවත්කිරීමට පියවර ගන්නා බවද අගමැතිවරයා අනතුරු අඟවා තිබේ.

1_Catalonia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>