කාන්තා මත්පැන් තහනමට හර්ෂගෙ විරෝධය

කාන්තාවන්ට එරෙහිව පනවා ඇති මත්පැන් තහනමට නමත් විරෝධය දක්වන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු සිය ට්විටර් ගිණුමට ඊයේ (16දා) කළ ප්‍රකාශයක දැක්වෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාතමතා මූලධර්මයට එය එරෙහි බවත් එම තහනම අසාධාරන බවත්ය.

එසේනම් එම මත්පැන් තහනහ පිරිමින්ටද අදාළ විය යුතු බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

 

CaptureHDS

3 thoughts on “කාන්තා මත්පැන් තහනමට හර්ෂගෙ විරෝධය

  1. ruvan

    This is where you don't understand the culture and its impact on a nation. You try to transplant western values citing democratic equality.

    Reply
  2. සෙනෙවි

    මොවුන් මේ ප්‍රකාශ කරන්නෙ ජනාධිපති වරයාට ඔවුන්ගෙ තියෙන අමනාපය මිසක් කාන්තා මත් පැන් තහනම පිළිබඳව නොවන බව පැහැදිළිය

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>