ක්‍රීඩකයන්ට නෙමෙයි පරිපාලනයට හූ කියන්න

(VIDEO) හූ කියනවානම් ක්‍රිකට් පරිපාලනයට හූ කියන ලෙසත්, ක්‍රීඩකයන්ට හූ නොකියන ලෙසත් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවැසීය. පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (22දා) ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

“වැරදි කාරයා වෙන්නේ හොඳ පුද්ගලයායි. තරග පරාජය වනවිට හිටපු පුහුණුකරුවා එළවා දැම්මා. දෙවැනියට නායකයාත් එළවා දැම්මා. පරපාලනයේ වරද කතා කරන්නේ නෑ. අද අලුත්ම දේ තමයි අසංක ගුරුසිංහ පිට වරද පටවන්න හදනවා.

 අපේ ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම  පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මීට වඩා කටයුතු කළ යුතුයි. පරිපාලනයේ තිබෙන දුර්වලතා නිසා ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය වැටිලා තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීම තමයි ගැටලුව. ක්‍රීඩකයන්ට නෙමෙයි දොස් කිව යුත්තේ පරිපාලනයටයි. හූ කියනවානම් පරිපාලනයට හූ කියන්න ක්‍රීඩකයන්ට  හූ කියන්න එපා.”

2 thoughts on “ක්‍රීඩකයන්ට නෙමෙයි පරිපාලනයට හූ කියන්න

  1. ruwan

    This need to be done to a person like Arjuna Ranathunga who is always trying to become the Chairman of the Cricket Council but without any support. Arujana, please do you work without dragging this issue since we know about you how you hit the SMALL KIDS when they came to your ground to take their ball. Don't try to fool the people like your AYYA.

    Reply
  2. sudath

    Need to sac the selection committie Chairman Mr Sanath Jayasuriya, he received some gift money from two in the team. It's a true but no documents to confirm that incident.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>