ඔස්ට්‍රේලියාවත් ප්‍රභල සටනක

ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය් අවසන් මහා තරගයේ දෙවැනි අර්ධයේ මිනිත්තු 13 ක් ගත වන විටදී  සිය පළමු උත්සාහක දිනුම වාර්තා කිරීමට ඔස්ට්‍රෛ්ලියාව සමත් විය. ඩේවිඩ් පෝකොක් විසින් එම උත්සාහක දිනුම වාර්තා කළ අතර බර්නාඩ් ෆොලී එය ගෝල දිනුමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සමත් විය.

කෙසේ වෙතත් තරගයේ දෙවැනි අර්ධයේ මිනිත්තු 20 ක් අවසන් වන විටදී  ලකුණු 21-10 ක් ලෙස තවමත් නවසීලන්තය ඉදිිරියෙන් සිටියි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>