ඔස්ට්‍රේලියානු ආරක්ෂක දත්තවලට සයිබර් ප්‍රහාරයක්

ඔස්ට්‍රේලියානු ආරකෂක පද්ධතියේ සංවේදී පරිගණක දත්ත රැසකට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ.

ඒ අනුව, ගිගාබයිට් 30කට ආසන්න අතිශය සංවේදී තොරතුරු හැකර්වරුන් විසින් සොරාගෙන තිබේ. එම තොරතුරු අතර රජයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුගේ දත්ත සහ රජය විසින් මිලදී ගැනීමට යන නව ගුවන් යානා සහ නාවුක යාත්‍රා පිළිබඳ තොරතුරුද වූ බව කියයි.

මෙම දත්ත වර්ගකරන ලද දත්ත නොවූවත්, ඒවා වාණිජ ලෝකයේ අතිශය සංවේදී තොරතුරු බව ඔස්ට්‍රේලියානු රජය පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම දත්ත සොරාගැනීම පසුපස රාජ්‍යයක් සිටින්නේද යන්න පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියාව පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර නොමැත.

1_Cyber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>