එබෝලා පිටුදැකීමට ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානී සහ බටහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන්ගේ නායකයන් එබෝලා වෛරසය පිටුදැකීම වෙනුවෙන් ඇ.ඩො.මිලියන 100ක ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

හෙට දිනයේදී ගිනියා රාජ්‍යයේදී මුණ ගැසෙන ඔවුන් මේ වනවිටත් ජීවිත 729ක් බිලිගෙන ඇති වෛරසය පිටුදැකීම ඉලක්ක කරමින් මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ආරම්භ කිරීමට සැරසෙයි.

සියෙරා ලියෝන් ජනාධිපතිවරයා දැනටමත් එරට පොදු සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් හදිස් තත්ත්වයක් ඇතිකර තිබෙන අතර, එරට මේ දක්වා මියගිය පිරිස 233ක් බව කියැවෙයි.

එබෝලා වැළඳුණු රෝගීන් ස්පර්ශ කිරීමෙන් මෙම රෝගය බෝවන නිසා, මේ වනවිට මෙම කලාපය තුළ වෛරසය වේගයෙන් පැතිරෙන බව කියැවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>