එජාපය සිටින්නේ විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තියකයි

මේ ආණ්ඩුවේ සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ඉදිරියේදී කච්චතිව් දූපත වූවත් ඉන්දියාවට විකුණා දැමිය හැකි බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු මහ ලේකම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සඳහන් කළේය.

පක්ෂ දෙකක් එකතුවී ආණ්ඩු සිදුකළත් විකුණන කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිලෙසකින් සම්බන්ධ නැතැයිද පවසා සිටියේය.

මෙම කටයුතුවලට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයන් විරුද්ධ වූවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකයන් ඒ පිළිබඳව ඇහුම්කන් නොදෙන බවද අද (10දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

අතීතයේ සිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය වී තිබෙන්නේ විකිණීම බවත්, එහෙත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය වී තිබෙන්නේ රටට යම් යම් දේවල් දායාද කිරීම බවද පවසා සිටියේය.  

6 thoughts on “එජාපය සිටින්නේ විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තියකයි

 1. Lion

  A grade rouge under Rajapaksha again join this government to enjoy perks and privileges. When Rajapaksha was selling land for Shangarila hotel this rouge raised his both hands approving it.

  Reply
 2. Kari

  Where were you when MR was trying to sell land in Port City to China ??? Now only these guys can open their mouths…..

  Reply
 3. Sanath

  Believe it during his last tenure as Minister of Petroleum we had the case of contaminated Petrol. These people talk as if they are saints.

  Reply
 4. Ajith

  පසුගිය රජය යටතේ සියලු විකිණීම් වලට දෙනෙත් පියා අත ඔසවාපු අය දැන් කිඹුල් කඳුළු  හෙළනවා. 

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>