එජාපයෙන් කතාකළොත් සාකච්ඡාවකට සූදානම් – සම්බන්ධන්

නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළහොත් සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක  විපක්ෂ නායක ආර්.  සම්බන්ධන් මහතා පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් එවැනි අදහසක් ඉදිරිපත් කර තිබුණදඑජාපය මේ දක්වා තමන්ට  එවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් නොකළ බවද විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේය.

“ඒ සම්බන්ධව යෝජනාවක් ආවොත් අපි කල්පනා කරනවා. ඒ ගැන අපේ පක්ෂයේ අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරුන් සමග සාකච්ඡා කළ යුතුයි.ආණ්ඩුවට එකතුවෙනවාද නැද්ද යන්න ගැන තවම අපි තීන්දුවක් අරන් නැහැ.එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් එවැනි ඉල්ලීමක් නොකළ නිසා දැනට අපි ඒ ගැන හිතන්න යන්නෙ නෑ.ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා අපගේ යෝජනා මොනවාද ඉදිරිපත් කරන්න තවම ඉක්මන් වැඩියි.ඉල්ලීමක් කළොත් අපි කල්පනා කරලා තීන්දුවක් ගන්නවා* යනුවෙන් පවසා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>