ඌව මහ ඇමතිට නැවතත් අධ්‍යාපනය දීම ගැන ලංකා ගුරු සංගමයේ විරෝධය

විදුහල්පතිනිය දණගැස්සූ ඌව මහ ඇමතිවරයාට නැවතත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරය ලබාදීම පිළිබඳ විරෝධය පළකරන බව ලංකා ගුරු සංගමය නිවේදනයක් මගින් සඳහන් කරයි.

බදුල්ල, දෙමළ බාලිකා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය 2018.01.03 දින තම නිල නිවසට කැඳවා තර්ජනය කර බිය ගන්වා දණගසා සමාව ගැනීමට සැලැස්සූ බවට ඌව මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක මහතාට චෝදනා එල්ල විය.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් මහ ඇමතිවරයාට එරෙහිව දැඩි විරෝධයක් පැන නැගුණු අතර, එම තත්ත්වය හමුවේ අදාළ පරීක්ෂණවලට බාධා නොවීමට යැයි පවසමින් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරයෙන් මහ ඇමතිවරයා ඉවත් කරන ලදී.

සිදුවීමට අදාළ පරීක්ෂණ කිසිවක් අවසන්ව නොමැති පසුබිමක ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් නැවතත් චාමර සම්පත් දසනායක මහ ඇමතිවරයා ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරයට පත්කර ඇති බවත්, එය මහ ඇමතිවරයා ඉවත් කිරීම පැවැති විරෝධතාව සමනය කිරීමට කළ ව්‍යාජ රංගනයක් බවත් එම සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

Chamara-Sampath

One thought on “ඌව මහ ඇමතිට නැවතත් අධ්‍යාපනය දීම ගැන ලංකා ගුරු සංගමයේ විරෝධය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>