උද්ඝෝෂණ ඇතැම් අවස්ථාවලදී මර්දනය කිරීමට අවශ්‍යයි

වැඩවර්ජන හා උද්ඝෝෂණ ඇතැම් අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය නම් මර්දනය කිරීමට අවශ්‍ය බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

 මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බොටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමිපාණන් හමුවූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. එසේම 2016 වසරේ වැඩවර්ජන හා උද්ඝෝෂණ 1414ක් පවත්වා ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

“ 2016 වසරේ වැඩ වර්ජන, උද්ඝෝෂණ 1414 ක් රටේ තිබිලා තියෙනවා. දවසකට උද්ඝෝෂණ 4 ගණනේ ඇති වී තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය වළක්වා මේ ප‍්‍රශ්න වහාම විසඳිය යුතුයි. ඒ වගේම මේවා පුද්ගලික ගැටුම්, ජන කණ්ඩායම් අතර ආගමික කණ්ඩායම් අතර, ජනවර්ග අතර ගැටුම් බවට පත්වනවා. වහාම මේවා විසඳාලීමේ, මැදිහත්වීමේ, පාලනය කිරීමේ, ඇතැම් අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය නම් මර්දනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව තිබෙනවා. ජනමාධ්‍ය ඇතුළු සියලු ක්‍ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඉක්මන් වැඩපිළිවෙළක් රටට අවශ්‍යයි."

04

2 thoughts on “උද්ඝෝෂණ ඇතැම් අවස්ථාවලදී මර්දනය කිරීමට අවශ්‍යයි

  1. සෙනෙවි

    ඔහොම හිතනව නං ඔබගේ ජනපති වීමෙ සිහිනයත් මායාවක් පමණක් විය හැක

    Reply
  2. Machang

    Good, but why did you allow the monks to demonstrate when the Saitm problem was raging. You should have encouraged the police to hammer the scarlet robes. It

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>