උතුරු කොරියා මිසයිල අත්හදා බැලීම වරදී

උතුරු කොරියාවේ නැගෙනහිර වෙළෙඳ සීමාවේ සිට සිදුකළ බැලස්ටික් මිසයිල අත්හදා බැලීමක් අසාර්ථක වී ඇති බව දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක අංශ පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, මෙසේ අත්හදා බැලීමට උත්සාහ කළ බැලස්ටික් මිසයිලය කවර වර්ගයක මිසයිලයක්ද යන්න පැහැදිලි නැතත්, පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට ඔවුන් සිදුකළ මැදි දුර මුසුඩාන් මිසයිල අත්හදා බැලීම් තුනක්ම අසාර්ථක විය.

කෙසේ වෙතත්, කිසිය ආකාරයක බැලස්ටික් මිසයිල තාක්ෂණයක් භාවිත කළ නොහැකි බවට උතුරු කොරියාව වෙත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් තහනමක් පනවා තිබේ.

මෙම තහනම් නොතකා උතුරු කොරියාව සිදුකරන මිසයිල අත්හදා බැලීම් හමුවේ ඔවුන් වෙත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සම්බාධකද පනවනු ලැබ ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>