ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් විකුණයි

ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබූ අතර එම ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 01ක් ඇමරිකානු ඩොලර් 145.25ක මුදලකට, එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායිහි සමාගමක් වෙත විකිණීමට අදාළ යෝජනාවට ඊයේ (12දා)  කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.‍

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ආයතනය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, සර්කෝන් සහ හයි ටයි ඉල්මනයිට් කැනීමේ, වෙන් කිරීමේ සහ විකිණීමේ යෙදෙන රාජ්‍ය සමාගමකි. එම සමාගම විසින් ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබ ඇති අතර, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ටෙන්ඩර් කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි, මෙට්‍රික් ටොන් 01ක් ඇමරිකානු ඩොලර් 145.25ක මුදලකට, එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්‍යයේ, ඩුබායිහි  Rescom Mineral Trading FZE සමාගම වෙත එම ඉල්මනයිට් තොගය විකිණීම පිණිස කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙසේ  කැබිනට් මණ්ඩල  අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

 

WQWQQW

 

One thought on “ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් විකුණයි

  1. Champa

    Is our Ilmenite of low quality? Because the current price range is US$ 1500 – 3000 per metric ton. As seen, we are losing lot of money for no reason. If quotations received were low, the best option is to wait.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>