ඉරාක ෂිට් කණ්ඩායම් පාර්ලිමේන්තුව වටලයි

ඉරාකයේ ෂිට් ඉස්ලාමීය නායක මොක්ටාඩා අල්-සදාර්ගේ ආධාරකරුවන් බැග්ඩෑඩ් පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වී කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

ඉරාක පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නීති සම්පාදකයන් අපොහොසත් වීමත් සමග මෙම ඉස්ලාමීය කණ්ඩායම් පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වී බියගුල්ලන් පළා යව්… ආදී වශයෙන් සටන් පාඨ කියමින්, පාර්ලිමේන්තුවේ ගෘහ භාණ්ඩ ආදියට අලාභානිකරමින් හැසිරුණු බව සිද්ධිය ඇසින් දුටුවෝ පවසා තිබේ.

මේ අතර, බැග්ඩෑඩ් තානාපති කාර්යාලවල ආරක්ෂාව තර කර ඇති අතර, ඒ සඳහා ඉරාක විශේෂ බලකා සෙබලුන් යොදවා ඇති බවත්, බොහෝ තානාපති කාර්යාල වසා දමා, සේවකයන් ඒවායින් ඉවත්කර ඇති බවත් කියැවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>