ඉරාකයේ හා සිරියාවේ මුස්ලිම් රාජ්‍යයක් බිහිකළා – ISIS

ඉරාකය සහ සිරියාව තුළ මුස්ලිම් රාජ්‍යයක් බිහිකළ බව ඉරාක ආක්‍රමණය සිදුකරන ISIS සුන්නි ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් නිවේදනය කර ඇතැයි බී.බි.සී.ය පවසයි.

එමෙන්ම, එම සංවිධානයේ නායක අබු බකර් අල්-බඝ්ඩාඩි ඒ සියලුම මුස්ලිම්වරුන්ගේ නායකයා බවද නිවේදනය කර ඇති බව පැවසෙයි.

මේ ආකාරයේ මුස්ලිම් රාජ්‍යයක් බිහි කිරීම ලොව පුරා සිටින සියලු ජිහාඩ් සාමාජිකයන්ගේ ඉලක්කය වී ඇති බවද‍ බී.බී.සී.ය පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර, ඉරාක හමුදා උතුරුදිග ටික්රිට් නගරය යළි ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් අල්ලා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් දියත් කරමින් සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>