ඉන්දුනීසියාවේ වනාන්තර විනාශය වේගවත් වෙලා

පසුගිය වසර 12ක කාලය තුළ ඉන්දුනීසියාවේ වනාන්තර වර්ග කිලෝමීටර් 60,000ක් පමණ විනාශයට පත්ව ඇති බවත්, එය අයර්ලන්තය තරම් විශාල ප්‍රදේශයක් බවත් නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබේ.

ඒ අනුව, ඉන්දුනීසියාවේ වනාන්තර විනාශ කිරීම වඩාත් වේගවත් වී ඇති බව මෙමගින් හෙළිවන අතර, ප්‍රථම වරට බ්‍රසීලයේ වනාන්තර විනාශ වීමේ වේගය අභිභවා යෑමට ඉන්දුනීසියාව සමත්ව ඇත්තේ මහා වන විනාශයක පෙර නිමිති පෙන්වමින් බව එමගින් අවධාරණය කර තිබේ.

නේචර් ක්ලයිමේට් චේන්ජ් නමැති ජර්නලය මගින් මේ වාර්තාව හෙළි කර තිබේ.

එහිදී, 2000 වසරේ සහ 2012 වසරේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප උපයෝගී කරගනිමින් වනාන්තර හෙළි වී ඇති ආකාරය එහි වඩාත් පැහැදිලිව පෙන්වා දී තිබේ.

විශේෂයෙන්ම පාම් තෙල් වගාව වෙනුවෙන් ඉන්දුනීසියාවේ දැවැන්ත වන විනාශයක් සිදුවන බවත්, ඊට අමතරව තවත් වනාන්තර විනාශයන් වෙනුවෙන් මෙසේ වනාන්තර හෙළි පෙහෙළි කිරීම සිදුවන බවත් කියැවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>