ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරිය දිවයිනට පැමිණෙයි

ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය අද (31දා) පස්වරු 04.30ට ඉන්දීය ගුවන් සේවයට අයත් විශේෂ ගුවන් යානයකින් දිවයිනට පැමිණි බව කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පවසයි.

මෙරට පැවැත්වෙන ඉන්දීය සාගර සමුළුවට සහභාගි වීම සඳහා ඇය දිවයිනට පැමිණි අතර, පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් දූත පිරිසක්ද ඇය සමග දිවයිනට පැමිණ ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>