ඉන්දියාව අංක 1ට

ලෝකයේ අංක එකේ එක්දින කණ්ඩායම ලෙස මාස හයක් තුළ තෙවැනි අවස්ථාවටත් පත්වීමට ඉන්දීය කණ්ඩායම සමත්විය. ඒ දකුණු අප්‍රිකාව සමග පැවැත්වෙන එක්දින තරගාවලියේ ජයත් සමගිනි. තරග හයකින් සමන්විත එක්දින තරගාවලිය තවත් තරගයක් ඉතිරිව තිබියදී 4-1ක් ලෙස ඉන්දියාව ජයගත්තේය.

ඒ අනුව ඔවුන් දකුණු අප්‍රිකාව පරයමින් එක්දින  ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි අංක එකේ ස්ථානයට පත්විය.  මෙම තරගාවලිය ඉන්දියාව ජයගැනීමත් සමග එංගලන්තයට එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි දෙවැනි ස්ථානයට පත්වීමට අවස්ථාව තිබේ.

ඒ එංගලන්ත කණ්ඩායම හා නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර නවසීලන්තයේදී ආරම්භවීමට නියමිත එක්දින තරාගාවලිය 5-0ක් ලෙස එංගලන්තය ජයගන්නේ නම්ය.

cricket-international-lanka-match-india-first-one_394ccbc8-887e-11e7-817c-4caf18ee223c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>