ඉන්දියාවේ ගොඩනැගිලි කඩා වැටීමෙන් මියගිය පිරිස තවත් ඉහළට

දකුණුදිග ඉන්දීය නගරයක් වූ චෙන්නායි නුවර ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් මියගිය පිරිස 17 දක්වා වැඩිවී ඇති බව ඉන්දීය පුවත් වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් අතර සිරවී සිටි පුද්ගලයන් 22 දෙනෙකු මේ වනවිට මුදාගැනීමට සහන කණ්ඩායම් පසමත් ව ඇති අතර, තවත් 40ක් පමණ ඒ අතර සිරිවී සිටිනු ඇති බව විශ්වාස කෙරෙයි.

තට්ටු 11ක් ලෙස ඉදිකෙරිමින් පැවති මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ඒ වනවිට පුද්ගලයන් 70ක් පමණ සේවය කරමින් සිට ඇති අතර, ඒ ප්‍රදේශයට බලපෑ දරුණු වර්ෂාවත් සමග ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටී ඇති බව කියැවෙයි.

ඉන්දියාව තුළ මේ ආකාරයේ ගොඩනැගිලි කඩා වැටීම් පසුගිය කාලයේ වාර්තා වූ අතර, නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොර අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම හා ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකිරීම මීට හේතුව බව කියවුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>