ඇලෝසියස් දුන්න චෙක්පත දැක්කෙත් අදයි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කළ ප්‍රශ්ණ කිරීම් පිළිබඳව &අද* දයාසිරි ජයසේකර මහතාගෙන් සිදුකළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ, තමන් දන්නා දේවල් පොලීසියට ප්‍රකාශ කළ බවයි.

එසේම අර්ජුන ඇලෝසියස් ලබාදුන් බවට සඳහන් චෙක්පත මුල් වරට අද දිනයේදී තමන්ට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණ බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

Dayasiri

One thought on “ඇලෝසියස් දුන්න චෙක්පත දැක්කෙත් අදයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>