ඇඩ්වොකේටා නිදහස් ආර්ථික සමුළුව අදයි

ඇඩ්වොකේටා ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන නිදහස් ආර්ථික සමුළුව විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (13දා) කොළඹදී පැවැත්වේ.

ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් මධ්‍යස්ථානයේදී ප.ව.5.30 ට පැවැත්වෙන සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශනය අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකරන අතර, මෙහිදී මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න මහතාද දේශනයක් පැවැත්වීමට නියමිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>