ඇක්සස් කුලුනේ දෙවැනි අදියර ඇරඹේ

මහල් 28කින් යුත් ඇක්සස් ටවර්හි දෙවැනි ව්‍යාපෘතියේ වැඩකටයුතු කොළඹ යුනියන් පෙදෙසේදී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ආරම්භ විය.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මේ සදහා ආයෝජනය කරනු ලබන මුදල ඇ.ඩො.දශ ලක්ෂ 20කි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>