ආසියානු යටිතල පහසුකම් බැංකු වාර්ෂික සමුළුවෙන්

ආසියාවට අයත්වන මෙම සියවසේදී ලෝකයේ විවිධ දෙසින් උකහාගත හැකි ප්‍රතිලාභ අපගේ ජාතීන් උදෙසා ධෛරයෙන් යුතුව එක්රැස් කිරීමත්, ඒවා ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස්කරලීම සඳහා යොදාගැනීමත් අප ජාතීන්ගේ භාරධූර වගකීම හා කාර්යභාරය බව මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පවසා සිටියේය.

මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙසේ පවසා සිටියේ ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවේ මංගල සමුළුව අමතමිනි. සාමාජික රටවල් 46ක පමණ නියෝජිතයන් එක්ව සිටි මෙවර සමුළුව පසුගිය ජූනි මස 25 සහ 26 වැනි දිනවල චීනයේ බීජිං නුවරදී පැවැත්විණි.

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවේ මංගල සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ එහි සාමාජික රටවල් දැනුම්වත් කෙරුණු බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. මුදල් අමාත්‍යවරයා ඔවුන් අමතමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ක්ෂේත්‍රයක් තුළම සිදුවෙමින් පවතින සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳවත්, ඒ සඳහා 2016 අයවැය මගින් සකස් කරදුන් පසුබිම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා සම්බන්ධයෙනුත් අදහස් පළ කළ බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

මෙවර සමුළුවේදී ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවට අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලටද ශ්‍රී ලංකාව සෙසු රටවල් සමග අත්සන් තබා ඇති අතර, මෙම සමුළුව සඳහා භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් චන්ද්‍රා ඒකනායක මෙනවිය, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>