ආර්ථික වර්ධන හා දිළිඳුකම පිටුදැකීම ගැන සාකච්ඡාවක්

ඇමෙරිකානු මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ තෙදින නිල සංචාරයක් නිමා කරමින්, ආර්ථික වර්ධනය හා දිළිඳුකම පිටුදැකීම පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

කොළඹ, ඇමෙරිකනු තානාපති කාර්යාලය පෙන්වාදෙන පරිදි මෙම පිරිස ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්, සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධරයන් සහ පෞද්ගලික අංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් හමුවී ඇති අතර, ඔවුන් කිලිනොච්චියේ ක්‍රියාත්මක වන සාර්ථක ව්‍යාපාර කිහිපයකද සංචාරය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති අතුල් කේෂප් මහතා පවසා සිටියේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ආයතනයේ සංගතවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තේරීපත්වීම මෙරට තුළ යුක්තිය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ආර්ථික නිදහස සහ තම ජනතාව තුළ ආයෝජනය කිරීමෙහි සිදුවී ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව මනාව සනාථ වන්නක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>