ආගමික ස්ථාන-පාසල් අසල මත්පැන් හල්වලටත් ඉඩක්?

ආගමික ස්ථාන හා පාසල් ආසන්නයේ මත්පැන් හල් පවත්වාගෙන යෑමට අවසර නොදෙන නීතියද ඉදිරියේදී ඉවත් කිරීමට නියමිත බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

මතට තිත තබන බවට ජනතාවට පොරොන්දු වී බලයට පැමිණි වත්මන් රජය මේ වනවිට මත්පැනි ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඉතාම කනගාටුදායක බවද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත එම ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව යොමුකර ඇති ලිපියෙහි මෙම කරුණු ඉස්මතු කර තිබේ. එම ලිපිය මෙසේය,

2018-01-14

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා,
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඔ 01.

ගරු ජනාධිපතිතුමනි,

ලිහිල් කළ මත්පැන් නීති වහා අවලංගු කරන්න

‘’මතට තිත’’ තබන බවට ජනතාවට පොරොන්දු වී බලයට පැමිණි ඔබතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුත් රජය මේ වනවිට මත්පැන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඉතාම කණගාටුදායකය. අනාදිමත් කාලයක සිට මෙරට ක්‍රියත්මක වූ මත්පැන් නීති ලිහිල් කිරීමට ඉඩදීම කිසිසේත්ම කළ යුතු නැත. මුදල් ඇමතිවරයාට පමණක් අවශ්‍ය ආකාරයට නීති සැකසිය හැකිනම් අප රටට ජනාධිපතිවරයෙක් හෝ කැබිනට් මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය නැත.

ආගමික ස්ථාන හා පාසල් ආසන්නයේ මත්පැන් හල් පවත්වාගෙන යෑමට අවසර නොදෙන නීතියද ඉදිරියේදී ඉවත් කිරීමට නියමිතය. එබැවින් ඉතාම ඉක්මණින් ඔබතුමා විසින් ජනාධිපති ධුරයේ බලතල ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව අපගේ හැඟීමයි.

එසේ නොමැතිව මෙරට සිවිල් සංවිධාන කිසියම් කරුණක් පෙන්වා දෙන ආකාරයට කරුණු පෙන්න්වාදීම ඔබතුමාගෙන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වන්නේ නැත.

ජනාධිපතිතුමනි, මෙරට පොහොර හිඟය ඇති වූ අවස්ථාවේ ඔබතුමාගේ එක කෝල් එකෙන් පාකිස්තාන අගමැතිවරයා පොහොර නැවක් එවූ බවත්, රුසියාව අපේ රටේ තේ තහනම් කළ අවස්ථාවේ ඔබතුමාගේ එක ලියුමෙන් තේ තහනම ඉවත් කළ බවත් ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළේය.

එසේ නම් ජනාධිපතුතුමනි, මෙරට විධායක ජනාධිපතිවරයා වන ඔබතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් මත්පැන් නීති ලිහිල් කළ විට ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශ නිකුත් නොකර  මත්පැන් නීති ලිහිල් කිරීම අවලංගු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයාට නියෝග කරන ලෙස ඔබ තුමාගෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ල සිටිමි. 

මෙයට,විශ්වාසී,

රංජිත් විතානගේ – සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>