බස් ගාස්තු වැඩි ගාස්තු වැඩිවෙයි – වර්ජනය සිදු නොවෙයි

බස් සංගම් හා රජයේ නියෝජිතයන් අතර මේ වන විට පවතින සාකච්ඡා අනුව 12.5%කින් බස් ගාස්තුව වැඩි කර අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 12ක් කිරීමට මේවන විට පවතින සාකච්ඡාවේදී බලධාරීන් එකඟ වී තිබෙයි. ඒ් අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ වර්ජනය අවසන් කිරීමට පෞද්ගලික බස් සංගම් තීරණය කර තිබේ. 

bbbbbbbbbbbbbbb

2 thoughts on “බස් ගාස්තු වැඩි ගාස්තු වැඩිවෙයි – වර්ජනය සිදු නොවෙයි

  1. gayan

    ithin harine kondosthara ithuru rupiayal 3 den naane. 20k dunnama 5k ithuru denawa saralai. Paththareta 12i magiyata 15i

    Reply
  2. Hazim

    10 ticket eka 12k una eka thamai avulakata thiyenne. 13 ticket ekata 15 k saha 17 ticket ekata 18k ho 20k gannawa.a nisa bus gasthu ganan giya kiyala wenasak therenna

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>