අයහපත් කාලගුණය ඉදිරියටත්

ඉදිරි දින කිහිපය තුළත් අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවැතිය හැකි නිසා ජනතාව ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවද ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන මහතා සඳහන් කළේය.

ඇතිවූයේ සුළි කුණාටුවක් බවට විවිධ ප්‍රචාර දියත් කරන බවත්, එහෙත් සුළ‍ඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 100 ඉක්මවා ගොස් නොමැති බවත්, මේ නිසා මෙය තද සුළං හා තද වැසි තත්ත්වයක් පමණක් ඇතිව ඇති බවද අද (30දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී  සඳහන් කර සිටියේය.

පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාව දිගින් දිගටම දැනුවත් කරන බවද සඳහන් කළේය.

Weather-Warning-Red-Rain-Wind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>