අධිවේගයේ වාහන ලක්ෂයක් ගමන් කරලා

පෙරේදා (11දා) මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් අවසන් වූ පැය විසිහතර තුළදී අධිවේගී මාර්ග දෙක හරහා වාහන එක්ලක්ෂ පන්දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් ගමන් කර තිබෙන බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අංශය සඳහන් කරයි.

එම කාලය තුළදී රුපියල් මිලියන 30කට ආසන්න මුදලක් උපයාගෙන තිබෙන බවද එම අංශයේ අධ්‍යක්ෂක එස්. ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම කාලය තුළදී කඩවත සිට මාතර දක්වා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය තුළ වාහන 70,000කට අධික ප්‍රමාණයක් ගමන් කර තිබෙන බවත්, කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය තුළ වාහන 35,000කට අධික ප්‍රමාණයක් ගමන් කර තිබෙන බවද පවසා සිටියේය.

සාමාන්‍ය දිනකදී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන 47,000 – 57,000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් ධාවනය කරන බවත් ඒ හරහා රුපියල් මිලියන 19කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් උපයා ගන්නා බවද සඳහන් කළේය.

කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය හරහා දෛනිකව වාහන 25,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ධාවනය වන බවත්, ඒ හරහා රුපියල් මිලියන 06කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් උපයා ගන්නා බවද අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසා සිටියේය.

අධිවේගී මාර්ගවල වාහන ගමනාගමනය කරනු ලබන්නේ එක් දිනයක රාත්‍රී 12 සිට අනෙක් දිනයේ රාත්‍රී 12 දක්වා වූ පැය 24කට බවද සඳහන් කළේය.

පසුගිය වසරේ සිංහල අලුත් අවුරුදු සමයේදීත් මීට සමාන වාහන ප්‍රමාණයක් එක් දිනක් තුළ ධාවනය වී තිබෙන බවද අධ්‍යක්ෂකවරයා කියා සිටියේය. 

EX-01

One thought on “අධිවේගයේ වාහන ලක්ෂයක් ගමන් කරලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>