අත්තනගලු ඔය අවධානම්

අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම මේ වනවිට ඉහළ යමින් පවතින අතර, අත්තනගලු ඔයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව නිසා මිනුවන්ගොඩ, ගම්පහ, ජා-ඇල, කදාන හා ඒ අවට ප්‍රදේශවාසීන් වෙත ගංවතුර අවධානම පිළිබඳ විමසිලිවත්ව සිටින්නැයි ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දී තිබේ.

මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් අදාළ ප්‍රදේශයන්හි ජනතාවට 0112136136 අංකය අමතන්නැයි එම දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

අත්තනගල්ල- සපුමල් හරිඳු

ssss-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>