අඟුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරය විවෘත කරයි

සුපිරි පහසුකම් වලින් සමන්විතව ඉදිකර ඇති අඟුණකොලපැලැස්ස බන්ධනගාරය විවෘත කිරීමට කටයුතු කර තිබේ. එළැඹෙන 16 දා මෙම බන්ධනාගාරය විවෘත කිරීමට නියමිතය.

මිට පෙර මෙම බන්ධනාගාරය ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සභභාගිත්වයෙන් විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණත් ජනපති එයට එක්වීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

පිහිනුම් තටාක ඇතුළු බොහෝ පහසුකම් මෙම බන්ධනාගාරයට එක්කර තිබේ. බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන්, අධිකරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාළ මහත්මිය එක්වීමට නියමිතය.

 

prison 4 - Copy prison 8 prison 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>