අගමැති හා නීතිපති හමුවක්?

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඉදිරි දින කිහිපිය තුළ පැවැත්වෙනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බාරදී ඇති ලිපිගොනු සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වීම සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සකච්ඡා කිරීමට නියමිතව ඇති බවද වාර්තා වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>