අගමැති වීමේ සිහිනයක් නැහැ

අගමැති වීමේ සිහිනයක් තමන්ට නොමැති බවත් අගමැති අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන මාතෘකාව ඉදිරියට ගෙන ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ කිරීමට කටයුතු නොකරන ලෙසත් විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

 විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ අද (28) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී හෙතෙම මේබව පැවසීය.

One thought on “අගමැති වීමේ සිහිනයක් නැහැ

  1. shani

    සිහිනයක් නැත්නම් දින 100 අවංකව ඉදිරිපත් වෙන්න.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>